புதிய இடுகைகள்

30ஆம் ஆண்டில் அல்-ஜன்னத் மாத இதழ்

30ஆம் ஆண்டில் அல்-ஜன்னத் மாத இதழ்

தமிழக முஸ்லிம்கள் ஏகத்துவம் என்னும் கலங்கரை விளக்கைத் தெரியாமல், நம்மைப் படைத்தவனைப் பற்றிய அறியாமை இருளில் மூழ்கிக் கிடந்த காலத்தில் சமுதாய மக்களின்... Read more

அஹ்லுஸ்சுன்னாவின் கொள்கையும் வழிகேடர்களின் நிலையும்

அஹ்லுஸ்சுன்னாவின் கொள்கையும் வழிகேடர்களின் நிலையும்

சிறப்புரை : மௌலவி. ஷெய்க் அப்துர் ரஹ்மான் மன்பஈ இடம்: J A Q H தாங்கல் கிளை, மஸ்ஜிதுஸ் ஸஹாபா, தியாகராயபுரம் (வாட்டர் டான்க் அருகில்) தாங்கல் சென்னை-19.... Read more

குளிப்பு கடமையானவா்கள் குளிப்பை தமாதித்து நிறைவேற்றலாமா?

குளிப்பு கடமையானவா்கள் குளிப்பை தமாதித்து நிறைவேற்றலாமா?

குளிப்பு கடமையானவா் குளிப்பை தாமதப் படுத்தலாமா ? மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ் ஒரு மனிதனுக்கு குளிப்பு கடமையாகி விட்டால் தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் விதத்த... Read more

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ அல்லாஹுத்தஆலா மேலானவனாகவும் மகத்துவம் மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். அவனது மேலான தன்மை மற்றும் மகத்துவம் ஆகியன அவனை மேன்மைப்படுத்துவதி... Read more

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாச... Read more

அல்-ஜன்னத்

30ஆம் ஆண்டில் அல்-ஜன்னத் மாத இதழ்

தமிழக முஸ்லிம்கள் ஏகத்துவம் என்னும் கலங்கரை விளக்கைத் தெரியாமல், நம்மைப் படைத்தவனைப் பற்றிய அறியாமை இருளில் மூழ்கிக் கிடந்த காலத்தில் சமுதாய மக்களின் அறிவுக் கண்களைத் திறப்பதற்காக வெளிவந்ததுதான் அல்ஜன்னத் மாத இதழ். Read more

கட்டுரைகள்

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ அல்லாஹுத்தஆலா மேலானவனாகவும் மகத்துவம் மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். அவனது மேலான தன்மை மற்றும் மகத்துவம் ஆகியன அவனை மேன்மைப்படுத்துவதின் மூலமும் மகத்துவப்படுத்துவதின் மூலம் நிலைநாட்டப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையில் அவன் கண்ணியப்படுத்தியவற்றை நாமும் கண்ணியப... Read more

2016 பதிப்புரிமை © www.jaqh.info. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.