புதிய இடுகைகள்

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாச... Read more

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-1)

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-1)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாச... Read more

கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்!

கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்!

ஒருநாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்: தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்: 24-09-2016 பொருள்: கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்! வகுப்பாசிரியர்: முஃப்தி உமர் க... Read more

கட்டுரைகள்

குா்பானியின் சட்ட திட்டங்கள்

எழுதியவர்: மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ், சத்தியக் குரல் ஆசிரியர். ஹஜ் மாதம் வருவதற்கு முன்பே குா்பானியின் சிந்தனை தான் அதிகமானவா்களின் எண்ணங்களின் வெளிப் பாடாகும். குா்பானின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அல்லாஹ் குா்ஆனிலும்,நபியவா்கள் ஹதீஸிலும், நமக்கு மிகவும் தெளிவாக எடுத்துக் கூற... Read more

பொதுவானவை

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாசிரியர்:அன்ஸர்ஹூஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி நிகழச்சி ஏற்பாடு: கன்னியாகுமரி முஸ்லிம் ஜமாஅத் & JAQH கன்னியாகுமரி மாவட்டம் Read more

வீடியோ

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாசிரியர்:அன்ஸர்ஹூஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி நிகழச்சி ஏற்பாடு: கன்னியாகுமரி முஸ்லிம் ஜமாஅத் & JAQH கன்னியாகுமரி மாவட்டம் Read more

2016 பதிப்புரிமை © www.jaqh.info. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.