புதிய இடுகைகள்

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ அல்லாஹுத்தஆலா மேலானவனாகவும் மகத்துவம் மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். அவனது மேலான தன்மை மற்றும் மகத்துவம் ஆகியன அவனை மேன்மைப்படுத்துவதி... Read more

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாச... Read more

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-1)

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-1)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாச... Read more

கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்!

கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்!

ஒருநாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்: தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்: 24-09-2016 பொருள்: கொள்கை வாதமும் பிரிவினை வாதமும்! வகுப்பாசிரியர்: முஃப்தி உமர் க... Read more

கட்டுரைகள்

பள்ளிவாசல்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்போம்!

M.T.M.ஹிஷாம் மதனீ அல்லாஹுத்தஆலா மேலானவனாகவும் மகத்துவம் மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். அவனது மேலான தன்மை மற்றும் மகத்துவம் ஆகியன அவனை மேன்மைப்படுத்துவதின் மூலமும் மகத்துவப்படுத்துவதின் மூலம் நிலைநாட்டப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையில் அவன் கண்ணியப்படுத்தியவற்றை நாமும் கண்ணியப... Read more

பொதுவானவை

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாசிரியர்:அன்ஸர்ஹூஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி நிகழச்சி ஏற்பாடு: கன்னியாகுமரி முஸ்லிம் ஜமாஅத் & JAQH கன்னியாகுமரி மாவட்டம் Read more

வீடியோ

ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும் (தொடர்-2)

ஒரு நாள் தர்பியா வகுப்பு இடம்; தவ்ஹீது பள்ளிவாசல் கன்னியாகுமரி நாள்:24-09-2016 பொருள்:ஜிஹாதும் கிலாபத்தும் விமர்சனங்களும் விளக்கமும்(தொடர்-1) வகுப்பாசிரியர்:அன்ஸர்ஹூஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி நிகழச்சி ஏற்பாடு: கன்னியாகுமரி முஸ்லிம் ஜமாஅத் & JAQH கன்னியாகுமரி மாவட்டம் Read more

2016 பதிப்புரிமை © www.jaqh.info. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.