2 Comments

  1. 1

    அபூஅப்துர் றஹ்மான்

    மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீறாவோடை பிரதேசத்தில் இப்படி ஸஹாபாக்களை படுமோசமாக சொல்லகூடிய ஷீயாக்கள் இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து அவர்கள் மீறாவோடையில் நடாத்தும் மத்ரஷாக்களில் மாணவர்களைசேர்த்து தானும் கெட்டு பிரரையும் கெடுக்கும் விதமாக சில சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் இது பற்றியும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துமாறு இந்த ஊடகத்தை கேட்டுகொள்கிறேன் அல்லாஹ் எம் பணிகளை அங்கீகரிப்பானாக!

  2. 2

    அபூஅப்துர் றஹ்மான்

    இலங்கையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மீறாவோடை பிரதேசத்தில் இப்படி ஸஹாபாக்களை படுமோசமாக சொல்லகூடிய ஷீயாக்கள் இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து அவர்கள் மீறாவோடையில் நடாத்தும் மத்ரஷாக்களில் மாணவர்களைசேர்த்து தானும் கெட்டு பிரரையும் கெடுக்கும் விதமாக சில சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் இது பற்றியும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துமாறு இந்த ஊடகத்தை கேட்டுகொள்கிறேன் அல்லாஹ் எம் பணிகளை அங்கீகரிப்பானாக!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2018 பதிப்புரிமை © www.jaqh.info. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.